E-læringsmodul

Etterutdanningskurs i dykkemedisin for leger


Om e-læringsmodulen


På denne siden, og eventuelle undersider, vil det bli publisert kursmateriell som må gjennomgås før kurset. Du finner også link til kursprøven som må bestås i forkant av kurset.

Det meste av stoffet som er lenket til i filmenyen på høyre side er knyttet til helseundersøkelsen og helsekrav for yrkesdykkere. Men på elæringsprøven som du må gjennomgå før kurset så vil du også bli testet på kunnskaper du skal ha etter grunnkurset (5-dagers kurset). Detaljer om opplæring og hva du vil bli testet i finner du ved å laste ned "Del 1" i filmenyen på høyre side.


 


Hvem kan ta e-læringsmodulen?


Alle er hjertelig velkomne til å laste ned det aktuelle lærestoffet, men bare registrerte kursdeltagere kan ta kursprøven (Del 3).


 


Hvordan du skal arbeide med stoffet


Last først ned "Del 1" som lenket til på høyre side. Den gir detaljer om det stoffet du må lese for å forstå bakgrunnen for helsekravene. Del 1 har pekere til viktige nettsteder, forskrifter og veiledere du må ha lest/kjenne til for å kunne bestå kursprøven. NB! Det er problemer med lenkene som er bakt inn i dokumentet - bruk lenkene som er gitt i boksen på høyre side ("Side med lenker til annet læremateriell").


 

Last deretter ned "Del 2" fra fillisten i høyre fane. Dette er en oppsummering av viktige forhold knyttet til helsesertifisering. Det erstatter ikke det stoffet du skal ha tilegnet deg i Del 1, men konsentrerer opplysninger knyttet til norske prosedyrer for helseundersøkelse av yrkesdykkere.Den endelige testen gjør du i "Del 3", men før du kommer så langt så bør du prøve deg på "øvelsesoppgavene". Du logger deg på det oppgavesettet med


Brukernavn: Test

Passord: Passord

Øvelsesoppgavene kan du ta så mange ganger du vil - testresultatene blir ikke sendt inn. Gjør deg kjent med måten å svare på, tidsfrister, tikkielyd fra "klokken" (den kan være irriterende og kanskje du velger å skru av lyden).Når du er ferdig med Del 1 og 2 så er du klar til å demonstrere at du har tilegnet deg de nødvendige kunnskapene. Informasjon om kursprøven (Del 3) ligger på en egen side.

Filer til nedlasting


Del 1 - Introduksjon

Del 2 - Grunnleggende om helseundersøkelse av yrkesdykkere

Del 3 - Kursprøve e-læringsmodul

Øvelsesoppgaver - disse oppgavene kan du ta så mange ganger du vi

Kurshefte/handouts- hefte. Blir delt ut på kurset, samler mye av det nødvendige stoffet i ett hefte.

Side med lenker til annet læremateriell.