Skjema

Innledning

 


Jeg får ofte spørsmål om hvilke skjema som skal brukes ved helseundersøkelse av dykkere. I seksjonene under kan du laste ned de viktigste skjemaene. Vær likevel oppmerksom på at denne siden holder kopier av originalskjemaene. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor utgiver har endret skjema uten at jeg har fått oppdatert siden ennå. Bare så du er advart....

 


Fritidsdykking/Sportsdykking


Som det fremgår av regelverket er det ikke offentlige krav eller retningslinjer for helseundersøkelse av fritidsdykkere. I Norge benytter vi en internasjonal veiledning utarbeidet av "Recreational Scuba Training Council" (RSTC) (NB! Ny utgave utgitt 2020).  Verken Norges Dykkerforbund eller PADI setter lenger krav til obligatorisk lungerøntgenundersøkelse av fritidsdykkere. Jeg har laget en norsk veiledning som presiserer en del viktige forhold.


Legen fyller ut helseerklæringen som utleveres til pasienten etter avsluttet undersøkelse. Legen beholder selv undersøkelsesskjema og bør ta kopi av egenerklæringen.

 
Innaskjærs yrkesdykking


Jeg anbefaler derfor at du bruker Fylkesmannen Rogaland sin egenerklæring for dykkere og skjema for legens undersøkelse.  Legen behøver ikke fylle ut papirskjemaet for helseundersøkelse, undersøkelsesfunnene kan dokumenteres i elektronisk pasientjournal så lenge undersøkelsesomfanget samsvarer med det som er angitt i skjemaet.


Når det gjelder selve helseerklæringen (den legen skal utlevere til dykkeren) så har Arbeidstilsynet i 2019 utgitt et (nytt) skjema som skal brukes - skjemaet finnes både i Word og PDF format og kan lastes ned fra Arbeidstilsynets nettsider. Det er ikke lenger nødvendig/ønskelig at kopi av helseerklæringen sendes Høgskulen Vestlandet/Dykkerutdanningen.


Ved petroleumsrelatert dykking innaskjærs kan dykkeren bli bedt om å legge fram dokumentasjon på at fysisk test er gjennomført og bestått. Dykkere som dykker på slike oppdrag (ilandføringsanlegg og prosesseringsanlegg som Melkøya, Kalstø, Nyhamna, Sture m.fl.) bør oppfordres til å ta vare på resultatet av fysisk test eller evt ha med seg en attest fra dykkerlegen som bekrefter at testen er gjennomført og bestått. Det bør tydelig framgå testdato, konkret testresultat (ikke bare "bestått"/"ikke bestått"), hvem som har gjort testen og kontaktinformasjon for testansvarlig.

 


Militær dykking


Skjema 4421 brukes for helseundersøkelse av militære dykkere, mens skjema 4422 brukes for helseundersøkelse av UVB personell. Forsvarets elektroniske journalsystem (SANDOK) dekker disse skjemaene som derfor ikke er i praktisk bruk lenger.


Avdelingen har utarbeidet en forenklet rutine som beskriver hva som rent praktisk gjennomføres ved de ulike undersøkelsene.

 


Off-shore dykkingSkjema "Helseerklæring" (evt "Udyktighetserklæring") utleveres i original til dykkeren, øvrige skjema oppbevares av legen. Ingen skjema skal innsendes til offentlig myndighet