Kurs og møter

Kurs


I Norge arrangeres det tre typer kurs for de som ønsker å lære seg dykkemedisin:


 • Forsvaret arrangerer 2 typer kurs, men disse har felles søknadsskjema. Les detaljer om kursene på denne siden.
  • 5-dagers grunnkurs for leger som kvalifiserer for godkjenning som dykkeleger.
  • 3-dagers kurs i dykkemedisin for annet helsepersonell, ledende dykkepersonell osv.
 • Norsk Senter for maritim og dykkemedisin arrangerer en-dagers etterutdanningskurs/repetisjonskurs i dykkemedisin (for dykkeleger). Typisk 2-3 kurs årlig. De siste årene har kurset vært basert på fjernundervisning (Zoom).

Kurskalender - kurs i dykkemedisinGrunnkurs (5 dagers kurs) - FSAN UVBD


2024: Uke 26 (24-28 juni)

2024:

6. februar og 27. august

3-dagers kurs for helsepersonell og ledende dykkepersonell - FSAN UVBD

2023:

1.-3. november

2024: Dato er ikke fastsatt

Foreninger og faglige møter


Følgende organisasjoner har medlemmer med interesse for dykkemedisin og hyperbar oksygenbehandling: (Linker mangler - vil bli oppdatert senere.)


 • Norsk Baromedisinsk Forening. Har tidligere arrangert "fysiske" møter, men etter at Koronapandemien begrenset muligheten for dette så har møtene blitt arrangert digitalt (Zoom).  Møtefrekvens 3-4 møter i året med ca 2 timers varighet, typisk på kveldstid. 
 • European Undersea Baromedical Society (EUBS) arrangerer et årlig vitenskapelig møte i Europa i September.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society er den største internasjonale faglige sammenslutningen. Arrangerer et årlig vitenskapelig møte i juni.
 • Det arrangeres et årlig dykkeseminar i Bergen med NUI som teknisk arrangør. Seminaret veksler mellom et internasjonalt (Bergen International Diving Seminar, oddetallsår) og et nasjonalt (Yrkesdykkerkonferansen, partallsår). Mer informasjon på NUI sin hjemmeside (NUI organiserer møtet).Tidsskrift


 • EUBS utgir sammen med SPUMS Diving and Hyperbaric Medicine Journal med vitenskapelige artikler om dykking.  
 • UHM journal utgis av Undersea Hyperbaric Medicine Society og utgis 4-5 ganger årlig.
 • Dykking var et norsk tidsskrift for fritidsdykkere, men inneholdt også nyttig informasjon i grenseflaten dykking/helse. Det ble sist utgitt 2020. Intensjonen var å følge opp med en digital versjon av tidsskriftet men foreløpig har ikke det skjedd.Lærebøker


Jeg har laget en litteraturliste over de viktigste lærebøkene i dykkemedisin og hyperbar oksygenbehandling.